astra-logoASTRA je nevladina organizacija posvećena iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima, posebno ženama i decom. Sa desetogodišnjim iskustvom, ASTRA deluje u oblasti pružanja direktne pomoći žrtvama, edukacije, prevencije, podizanja javne svesti, osnaživanja institucionalnih kapaciteta, istraživanja i izveštavanja. ASTRA obezbeđuje psihološku, medicinsku, pravnu i druge vidove pomoći u dugotrajnom procesu oporavka i reintegracije žrtava trgovine ljudima. Deo aktivnosti usmeren je na prevenciju, pa se na ASTRA SOS telefon, pored osoba koje su preživele trgovinu ljudima, mogu javiti i svi oni koji žele da se informišu o ovom problemu, dostupnim mehanizmima zaštite i uslovima bezbednog odlaska u inostranstvo. Broj ASTRA SOS telefona je 011/7850 - 000. Od 2012. godine ASTRA vodi i jedinstveni Evropski broj za nestalu decu 116-000.