hera-logoKlub žena Hera je registrovan 2001. godine sa ciljem da doprinese informisanju i edukaciji o ženskim ljudskim pravima, sa fokusom na prostorno manje sredine. U saradnji sa jos 13 organizacija - potpisnica koalicionog sporazuma: ženskih strukovnih organizacija, sindikata, foruma žena političkih stranaka, Hera je promovisala rodnu ravnopravnost i doprinela osnivanju Saveta za rodnu ravnopravnost u Bačkoj Topoli. Organizacija je jedinstvena u gradu i prepoznatljiva po ekonomskom osnaživanju žena koje su preživele porodično nasilje. Prepoznavši potrebu za specijalizovanom podrškom ženama koje su preživele nasilje Hera je 2005. godine formirala SOS telefon na srpskom, mađarskom i rusinskom jeziku sa brojem 024/714-140 koji je dostupan radnim danima od 9h do 17h.