sos-vranje-logoU okviru NVO Odbor za ljudska prava Vranje od 2002. godine radi SOS telefon za podršku i pomoć ženama i deci koja su preživela nasilje u porodici. Klijentkinjama su svakog dana od 10h do 20h putem SOS telefona 017/410-822  i 0800-001-017, ili dolaskom u kancelariju dostupni servisi: besplatni podržavajući i informativni razgovori; besplatna pravna i psihološka pomoć, koordinacija nadležnih institucija za pomoć ženama koje su izložene nasilju. SOS Vranje organizuje I kampanje, ulične akcije, stručne seminare za usavršavanje i razvoj kapaciteta Lokalne mreže za borbu protiv porodičnog nasilja u Vranju. Za četrnaest  godina rada zabeleženo je preko 4.000 SOS poziva, a besplatnu pravnu pomoć je dobilo blizu 2.000 žena.

SOS Telefon Vranje od 2008.godine radi na formiranju i unapređenju rada Lokalnih mreža za borbu protiv nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima u sedam opština Pčinjskog okruga. Na inicijativu SOS Telefona Vranje formirana je uža radna grupa Lokalne mreže za borbu protiv nasilja u porodici i partnerskim odnosima Vranje, koja se od marta 2016.godine sastaje jednom mesečno i radi na konkretnim predmetima porodičnog nasilja. Članovi uže radne grupe  su predstavnici institucija i NVO. Cilj rada radne grupe je efikasnija zaštita žena žrtava porodičnog nasilja i poboljšanje saradnje između institucija i NVO.