osvit logoUdruženje Romkinja “Osvit“ iz Niša, osnovano 2005. godine, je ženska nevladina organizacija čiji je cilj uticaj na ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava, unapređenje položaja i poboljšanje kvaliteta života Romkinja u Srbiji. Vizija ove organizacije su jake, obrazovane, zdrave, ekonomski osnažene Romkinje, koje žive u društvu koje ih uvažava bez diskriminacije i nasilja, uz očuvanje romske kulture i tradicije. Ova organizacija je osnovala prvi SOS telefon na romskom jeziku u Evropi. Od nastanka do danas usluge ove organizacije koristilo je preko tri hiljade žena sa iskustvom nasilja, bez obzira na nacionalnu pripadnost. SOS telefon na romskom i srpskom jeziku 018/515-318 dostupan je svakog dana 0 - 24h.