damad-logoKulturni Centar DamaD osnovan je 1992. godine i usmeren je ka promovisanju kulture ljudskih prava, jednakosti i ravnopravnosti, te ljudskih prava uopšte. Naše aktivnosti obavljamo u okviru četiri programske komponente: 1) Demokratizacija, ljudska prava i sloboda govora; 2) Međuetnički dijalog i saradnja; 3) Jednakost, ravnopravnost i rad sa ranjivim grupama 4) Mladi lideri u lokalnim zajednicama. U okviru komponente rada sa ranjivim grupama, pri Kulturnom Centru DamaD od 2002. godine postoji prvi, i za sada jedini SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja u Novom Pazaru i Sandžaku, a od 2003. godine funkcioniše primarno na volonterskoj osnovi.