fenomena-logoFenomena je neprofitna organizacija koja se bavi pitanjima poboljšanja života žena u lokalnoj zajednici uvek uzimajući u obzir aspekte rodne ravnopravnosti, životne sredine i socijalnog preduzetništva Ciljevi udruženja u oblasti rodne ravnopravnosti i socijalnog preduzetništva: osnivanje i pružanje novih socijalnih usluga osobama koje su preživele rodno zasnovano nasilje; podizanje svesti i obrazovanje posebno mladih ljudi i žena, ali i šire javnosti o pitanjima rodne ravnopravnosti i socijalnog preduzetništva; unapređenje mehanizama za implementaciju zakona relevantnih za poboljšanje rodne ravnopravnosti; promocija koncepta socijalnog preduzetništva. Od 2013. godine Udruženje Fenomena sprovodi obuku za formiranje i vođenje grupa samopomoći po modelu 'Moć promene', koja je akreditovana od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Više informacija na www.fenomena.org.