alt-krug-kg-logoCentar za edukaciju, komunikaciju i istaživanja NVO “Аlternativni krug“  je ženska grupa osnovana 2000. godine, s ciljem unapređenja kvaliteta života žena i drugih marginalizovanih grupa. “Аlternativni krug“ permanentno radi na podizanju svesti javnosti o ženskim ljudskim pravima i nasilju u porodici, kao i na razvoju kapaciteta u pružanju usluga žrtvama nasilja. Članice ove organizacije osnovale su prvo Savetovalište i prvu Sigurnu kuću za žene i decu žrtve porodičnog nasilja u Kragujevcu. Alternativni krug je uključen u Protokol o međusektorskoj saradnji u procesu zaštite žrtava porodičnog nasilja na području grada Kragujevca, a SOS telefon ove organizacije namenjen ženama koje preživljavaju nasilje je 034/305-641 dostupan: utorkom i četvrtkom od 14h do 17h.