Kampanja 16 dana aktivizma 2016.

U okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama, Mreža Žene protiv nasilja poslala je kalendar i propratno pismo svim institucijama zaduženim za prevenciju i zaštitu žena od nasilja - centrima za socijalni rad, policijskim upravama i tužilaštvima.

Kalendar je takođe poslat na adrese Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde.

Kalendar (.pdf)

kalendar za institucije

Propratno pismo

Beograd, 23.12.2016. godine

Poštovani/a,

Obraćamo vam se sa zahtevom da prilikom svakog prijema prijave nasilja, odmah primenite sve zakonom i protokolima poropisane mere kako bi se broj žena ubijenih od strane partnera ili članova porodice u 2017. godini smanjio. U 2016. godini, 33 žene su ubijene, a u svakom četvrtom slučaju ubistva nasilje prema ženi je bilo prijavljivano institucijama. Tokom proteklih šest godina u Srbiji više od 200 žena ubijeno je od strane partnera, bivših partnera ili članova porodice. Da je situacija postala alarmantna pokazuju i slučajevi masovnih ubistava koji su se ove, 2015 i 2013. godine dogodila u Srbiji, a koja su bila motivisana mržnjom prema ženama.

Vršeći kontrolu postupanja profesionalaca i profesionalki u slučajevima gde je nasilje bilo prijavljivano institucijama pre nego što je žena ubijena, Zaštitnik građana je u 12 od 14 slučajeva utvrdio propuste i nedostatke u radu nadležnih organa i službi u različitim opštinama i gradovima u Srbiji, i izdao sistemske preporuke nadležnim ministarstvima.

Vlada Republike Srbije i relevantna ministarstva donela su i usvojila opšti i posebne protokole o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u intimnim partnerskim odnosima. Međutim, propusti koje je Zaštitnik građana uočio, a koje vide i ženske organizacije, potvrđuju da se ti protokoli ne primenjuju dosledno. Opšti princip je da bezbednost žene mora biti na prvom mestu i da su institucije dužne da se o bezbednosti žene staraju u svakom trenutku svog delovanja.

Pored mera za zaštitu bezbednosti, verovanje ženi, stavljanje ženinih potreba u centar institucionalnog delovanja, dobra povezanost institucija i delovanje u skladu sa propisima, a ne ličnim mišljenjem i stavovima može doprineti smanjenju ubistava i bržem izlasku žena iz nasilja.

Srbija je nedavno usvojila Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, a pre tri godine ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Prihvatanjem konvencije Srbija se dodatno obavezala da će učiniti sve da spreči da do nasilja dođe, istraži svaki prijavljeni slučaj i kazni učinioce. Ženske organizacije u Srbiji očekuju od profesionalaca i profesionalki da u svakom slučaju prijema prijave nasilja preduzmu sve što je u njihovoj nadležnosti da zaštite pravo žena na život bez nasilja i straha od nasilja!

Reagujte dok ne bude kasno!

U ime Mreže Žene protiv nasilja
Vedrana Lacmanović i Aleksandra Nestorov