NI JEDNA ŽENA MANJE
NI JEDNA MRTVA VIŠE

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama 2009.

TRAŽIMO

DA POLICIJSKI SLUŽBENICI DOBIJU STANDARDNU OBUKU O POSTUPANJU I VEĆA ZAKONSKA OVLAŠĆENJA - DA NASILNIKU NAREDE DA SE ODMAH ISELI IZ STANA NA NAJMANJE 10 DANA

DA U DEFINICIJI PORODICE U KRIVIČNOM ZAKONIKU “ŽIVOT U ZAJEDNIČKOM DOMAĆINSTVU” NE PREDSTAVLJA USLOV ZA ZAŠTITU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

DA DRŽAVA PREUZME ODGOVORNOST ZA SVAKO UBISTVO – JER U SRBIJI NA SVAKIH 10 DANA JEDNU ŽENU UBIJE NJEN AKTUELNI ILI BIVŠI PARTNER

DOSLEDNU, HITNU I EFIKASNU PRIMENU ZAKONA

ČEŠĆU UPOTREBU MERA ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI

NASILJE PREMA ŽENAMA JE ZLOČIN!

Kao i svake godine Autonomni ženski centar se priključio globalnoj kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

U saradnji sa Mrežom protiv nasilja, Rekonstrukcijom ženski fond, Putujućim feminističkim karavanom u podeli letaka u više od 40 gradova Srbije.

Sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova kao partner u kampanji HOCU DA ZNAŠ

Uz podršku Fidelinka-Pekara iz Subotice u štampanju kesa za hleb sa sloganom MNOGIM ŽENAMA JE NASILJE SVAKODNEVNI HLEB

 

Not a single woman less
Not a single woman dead/murdered

16 days of activism against violence against women

WE WANT

Police officers to get standardize training on police response procedures for domestic violence cases

and broader authority - an authority to issue an expulsion and prohibition to return order to abuser valid for at least 10 days.

“mutual household” to be eliminated as condition for ex officio prosecution in domestic violence cases

Government to take responsibility for every murdered woman- in Serbia every ten days one woman is killed by her partner or ex partner.

Urgent, full and efficient law enforcement

Protection measures to be issued by Court more often

VIOLENCE AGAINST WOMEN IS CRIME

AWC joins the Global campaign 16 days of activism against violence against women continuously for years.

AWC along with Network against violence, Reconstruction Women’s Fund, Traveling feminist Caravan, distributed the leaflets in more than 40 cities in Serbia.

AWC and Provincial Secretariat for Labor, Employmentand Gender Equality are partners on campaign “I want you to know”

AWC supported by Fidelinka-bakery from Subotica made bread bags with a print “Violence is daily bread to most of women”

16 dana aktivizma

"16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" je globalna, svetska kampanja koju obeležava 1,700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Opširnije...