Mreža ŽPN u medijima

Medijski izveštaj

2016. godina

Medijski izvestaj za 2016 godinu

Dve decenije Viktimološkog društva Srbije

30.11Viktimološko društvo Srbije (VDS) čiji rad je usmeren na unapređenje prava i zaštite žrtvava kriminaliteta, rata i kršanja ljudskih prava, bez obzria na njihov pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja ili druge karakteristike, i na razvijanje viktimologije kao akademske discipline, obeležilo je 20 godina postojanja svečanim programom u Skupštini grada

Medij: Politika Beograd
Datum objave: 30.11.2017.