SPISAK SIGURNIH KUĆA / PRIHVATILIŠTA ZA
ŽENE KOJE SU PREŽIVELE NASILJE NA TERITORIJI SRBIJE

Sigurna kuća/prihvatilište

Sigurnom kućom/prihvatilištem
koordinira

Kontakt telefon za smeštaj
u sigurnu kuću/prihvatilište

Radno vreme telefona

 1. 

Sigurna kuća Novi Sad

Centar za socijalni rad Novi Sad

021/646-57-46
021/210-13-83
021/210-1400 (broj CSR)

pon - pet 24h
07:00h -14:30h
07:00h -16:00h

 2. 

Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici
u okviru centra za razvoj socijalnih usluga
„Knjeginja Ljubica” Kragujevac

Centar za razvoj socijalnih usluga
“Knjeginja Ljubica” Kragujevac

034/302-866
034/370-195 (centrala)
065/61-20-490

07:00h - 23:00h
24h/7
24h/7

 3. 

Sigurna ženska kuća Zrenjanin

Centar za socijalni rad Zrenjanin

064/64-88-103
064/64-88-104

07:00h - 19:00h
24/7

 4. 

Savetovalište protiv nasilja u porodici Beograd

Savetovalište protiv nasilja u porodici
Beograd

011/2769-466
0800-011-011 (besplatan poziv)
062/30-45-60 (noću)

10:00h - 18:30h
10:00h - 19:00h

19:00h - 10:00h

 5. 

Prihvatilište za urgentne slučajeve - SOS telefon
za žene i decu žrtve nasilja Vlasotince

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja
Vlasotince

016/876-202

10:00h - 14:00h
16:00h - 22:00h

 6.

Sigurna kuća Jagodina

Centar za socijalni rad Jagodina

035/822-24-56  (broj CSR)

062/790-517

pon - pet 07:30h - 15:00h
07:30h - 15:00h

 7. 

Sigurna kuća Sombor

Centar za socijalni rad Sombor

025/482-499 (broj CSR)

07:30h -15:00h

 8. 

Sigurna kuća za žene i decu
žrtve porodičnog nasilja Niš

Upravа za primarnu zdravstvenu, dečiju i socijalnu zaštitu grada Niša

018/521-210
060/55-212-10

08:00h - 16:00h
24/7

 9. 

Sigurna kuća Pančevo

Centar za socijalni rad Pančevo

0800-100-113 (sos telefon)

013/219-00-72

pon - pet 09:00h - 19:00h
pon - pet 07:00h - 19:00h

10. 

Prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja Leskovac

Centar za socijalni rad Leskovac

016/252-494 (broj CSR)

065/25-24-944
065/22-52-494

pon - pet 07:00h - 14:30h
24h/7
24h/7

11. 

Sigurna kuća Valjevo

Centar za socijalni rad Valjevo

014/221-114 (broj CSR)

014/224-486 (centrala CSR)

pon - pet 07:00h - 15:00h
pon - pet 07:00h - 15:00h

12. 

Prihvatna stanica pri gerontološkom centru Kikinda
(urgentni smeštaj do 7 dana)

Gerontološki centar

0230/434-675,
fax. 0230/401-461

07:30h - 15:00h

13. 

Sigurna kuća Šabac

Centar za socijalni rad Šabac

015/344-460 lokal 221
(broj CSR)

pon - pet 07:00h - 14:30h

Spisak sigurnih kuća sačinjen je u okviru projekta „Dijalogom do zaustavljanja nasilja prema ženama i deci” koji je Mreža ŽPN realizovala u partnerstvu sa UNICEF kancelarijom u Beogradu, podržana sredstvima Evropske Unije. Intervjuisanjem predstavnika/predstavnica institucija sačinjen je spisak usluga.

logo unicef eu-425